• IK3-C Профил за вътрешен ъгъл 5/8 – 90°

  IK3-C Профил за вътрешен ъгъл 5/8 – 90°

  Дължина на панела: 3.00м; Дебелина на панела: 1.07м;
 • IK1-C Профил за вътрешен ъгъл 5/8 – 90°

  IK1-C Профил за вътрешен ъгъл 5/8 – 90°

  Дължина на панела: 3.00м; Дебелина на панела: 1.07м;
 • DK3-C Профил за външен ъгъл 5/8 – 135°

  DK3-C Профил за външен ъгъл 5/8 – 135°

 • DKS1-C Профил за външен ъгъл (Изолиран) 5/8 – 90°

  DKS1-C Профил за външен ъгъл (Изолиран) 5/8 – 90°

  Дължина на панела: 3.00м; Дебелина на панела: 1.07м;
 • DK1A-C Профил за външен ъгъл 5/8 – 84мм

  DK1A-C Профил за външен ъгъл 5/8 – 84мм

  Дължина на панела: 3.00м; Дебелина на панела: 1.07м;
 • DK1-C Профил за външен ъгъл 5/8 – 76мм

  DK1-C Профил за външен ъгъл 5/8 – 76мм

  Дължина на панела: 3.00м; Дебелина на панела: 1.07м;
 • OPL-C Начален профил с ръб

  OPL-C Начален профил с ръб

  Дължина на панела: 3.80м; Дебелина на панела: 1.07м;
 • Сайдинг BJ 5/8-C Начален „J“ Профил с канал

  Сайдинг BJ 5/8-C Начален „J“ Профил с канал

  Дължина на панела: 3.80м; Дебелина на панела: 1.07м;
 • Сайдинг DP-C Профил „L“

  Сайдинг DP-C Профил „L“

  Дължина на панела: 3.80м; Дебелина на панела: 1.07м;
 • Сайдинг CBP-C Завършващ профил (Двоен)

  Сайдинг CBP-C Завършващ профил (Двоен)

  Дължина на панела: 3.80м; Дебелина на панела: 1.07м;
 • Сайдинг BTS-C Завършващ профил

  Сайдинг BTS-C Завършващ профил

  Дължина на панела: 3.80м; Дебелина на панела: 1.07м;
 • Сайдинг BSL-C Начален профил

  Сайдинг BSL-C Начален профил

  Дължина на панела: 3.80м; Дебелина на панела: 1.07м;
 • Сайдинг SV2-E Профил кутия за прозорец – 7/8

  Сайдинг SV2-E Профил кутия за прозорец – 7/8

  Дължина на панела: 3.80м; Дебелина на панела: 1.17м;
 • Сайдинг SAP2 7/8-E Преден профил с ръб

  Сайдинг SAP2 7/8-E Преден профил с ръб

  Дължина на панела: 3.80м; Дебелина на панела: 1.17м;
 • Сайдинг SAP1 5/8-E Преден профил с ръб

  Сайдинг SAP1 5/8-E Преден профил с ръб

  Дължина на панела: 3.80м; Дебелина на панела: 1.17м;
 • Сайдинг 7/8 H-E „H“ профил с канал

  Сайдинг 7/8 H-E „H“ профил с канал

  Дължина на панела: 3.80м; Дебелина на панела: 1.17м;
 • Сайдинг 7/8 J-E „J“ профил с канал

  Сайдинг 7/8 J-E „J“ профил с канал

  Дължина на панела: 3.00м; Дебелина на панела: 1.17м;
 • IK4-E Профил за вътрешен ъгъл 7/8 – 135°

  IK4-E Профил за вътрешен ъгъл 7/8 – 135°

  Дължина на панела: 3.00м; Дебелина на панела: 1.17м;